رویه‌های بازگرداندن کالا

متاسفانه به دلیل بریدن متری پارچه بازگردانی مقدور نمی باشد لذا در انتخاب متراژ و نوع و رنگ دقت فرماید.